Chi tiết về Tác giả

VĂN LĂNG, TRẦN

  • S. 1 (2018) - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ
    Cải thiện khả năng phát hiện tấn công mạng bằng kỹ thuật học sâu
    Tóm tắt  PDF