Chi tiết về Tác giả

THỊ THANH TUYỀN, VŨ Trường Đại học Nguyễn Tất Thành

  • S. 3 (2018) - KĨ THUẬT - CÔNG NGHỆ
    Đánh giá hiện trạng môi trường khu vực sản xuất rau tập trung tại ấp Thân Bình, xã Thân Cửu Nghĩa, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang
    Tóm tắt  PDF
  • S. 7 (2019) - KĨ THUẬT - CÔNG NGHỆ
    Đa dạng thành phần loài cá ở khu vực hạ lưu Nhà máy Thủy điện Thác Mơ
    Tóm tắt  PDF