Tạp chí Đại học Cửu Long, S. 1 (2016)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Quan hệ giữa các moment của phổ công suất với kích thước vết nứt của dầm

GS.TS. NGÔ KIỀU NHI, PHẠM BẢO TOÀN, NGUYỄN QUANG THÀNH

Tóm tắt


     Bài báo đưa ra các kết quả nghiên cứu thực nghiệm về quan hệ giữa các mô men của phổ công suất xây dựng từ tín hiệu dao động ngẫu nhiên của dầm dưới tác dụng của tải di chuyển với độ lớn vết cắt. Từ kết quả nghiên cứu này các tác giả đề xuất thêm 3 đại lượng để xử dụng trong việc  theo dõi tuổi thọ của dầm đó là mô men bậc 0, mô men bậc 1 và mô men bậc 2. So với các đại lượng đang được đề xuất như độ võng, tần số riêng, dạng riêng thì các moment này dễ dàng xác định và có độ nhạy cao hơn.

 


Toàn văn: PDF

Tạp chí Đại học Cửu Long. ISSN: 2354-1423