Tạp chí Đại học Cửu Long, S. 1 (2016)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Thiết kế khuôn hàn siêu âm sử dụng thép cacbon ứng dụng hàn nhựa nhiệt dẻo

NGUYỄN THANH HẢI, LE QUANG THÀNH, LƯU PHƯƠNG MINH, NGUYỄN HỮU LỘC

Tóm tắt


      Trong bài báo này, phần mềm CARD được sử dụng để thiết kế khuôn hàn siêu âm ứng dụng hàn nhựa nhiệt dẻo. Kích thước của khuôn hàn được xác định thông qua các thông số đầu vào như tần số làm việc, vận tốc truyền sóng trong vật liệu, vật liệu làm khuôn hàn và biên độ dao động của sóng siêu âm trên bề mặt khuôn tiếp xúc với chi tiết hàn. Khuôn hàn siêu âm biên dạng côn tròn xoay với tần số làm việc 20kHz, sử dụng thép carbon và biên độ dao động 80 µm sẽ được nghiên cứu và thiết kế.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Đại học Cửu Long. ISSN: 2354-1423