Tạp chí Đại học Cửu Long, S. 2 (2016)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Những đặc sắc của thơ Nguyễn Duy

TS. Nguyễn Lâm Điền

Tóm tắt


Thơ Nguyễn Duy có sự đặc sắc trong cách khám phá, cảm nhận và thể hiện cuộc sống. Người đọc dễ nhận ra vẻ đẹp dân tộc - hiện đại, vừa giản dị, gần gũi vừa mới lạ trong nội dung và hình thức thể hiện của thơ ông. Tất cả điều đó đã làm nên tiềm lực và sức sống, sức hấp dẫn lâu bền cho thơ Nguyễn Duy; đồng thời, khẳng định bản lĩnh, tài năng của một tâm hồn thơ luôn tìm tòi, sáng tạo và luôn ý thức sâu sắc về trách nhiệm của người cầm bút trước cuộc sống.

Toàn văn: PDF

Tạp chí Đại học Cửu Long. ISSN: 2354-1423