Tạp chí Đại học Cửu Long, S. 3 (2016)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Yếu tố huyền thoại hóa trong truyện vừa "Con đường nước mắt" của Mạc Ngôn

Trần Thị Thanh Nguyên

Tóm tắt


Mạc Ngôn là nhà văn đương đại Trung Quốc, đạt giải Nobel văn học 2012, ông vốn khá quen thuộc với độc giả Việt Nam với các tiểu thuyết và truyện vừa, trong đó có truyện vừa “Con đường nước mắt” (nguyên tác “Trúc lộ” 筑 路). “Con đường nước mắt” là một tác phẩm phản ánh xã hội nông thôn Trung Quốc thời kì đầu xây dựng cơ sở hạ tầng xã hội chủ nghĩa bằng phương thức sử dụng các yếu tố huyền thoại hóa. Mạc Ngôn rất có ý thức và chủ động vận dụng tư duy huyền thoại để xây dựng nên một “hiện thực thứ hai” trong tác phẩm của mình. Việc nhận diện, lí giải các yếu tố huyền thoại hóa trong tác phẩm của Mạc Ngôn cũng là một cách nhận diện nhà văn – người dân, nông dân vùng Cao Mật (Trung Quốc) này.

Toàn văn: PDF

Tạp chí Đại học Cửu Long. ISSN: 2354-1423