Tạp chí Đại học Cửu Long, S. 4 (2016)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Về vai trò lãnh đạo tiến trình hội nhập Đông Á những năm đầu thế kỉ XXI

ThS. Nguyễn Hoàng Linh

Tóm tắt


Nhìn chung, tất cả các nước Đông Á (Đông Bắc Á và Đông Nam Á) tham gia vào tiến trình hợp tác kinh tế khu vực đều mong muốn thúc đẩy quá trình liên kết, hội nhập ở đây. Mục đích chính mà các bên tham gia mong đợi là tạo ra môi trường hòa bình, thúc đẩy hợp tác kinh tế giữa các nước trong khu vực Đông Á. Tuy nhiên, các bên tham gia lại có những tính toán với những mục đích cho riêng mình, đặc biệt là Nhật Bản và Trung Quốc khi cả hai quốc gia này đều mong muốn vị trí lãnh đạo trong tiến trình hội nhập khu vực. Bên cạnh đó, ASEAN cũng không muốn là người đứng ngoài trong cuộc chạy đua vị trí lãnh đạo này. Từ đó, vấn đề ai la người lãnh đạo phù hợp nhất cho tiến trình hợp tác, hội nhập Đông Á trở thành một câu hỏi nghiên cứu thường xuyên của giới học giả. Bài viết này sẽ góp phần giải quyết câu hỏi nghiên cứu nêu trên.

Toàn văn: PDF

Tạp chí Đại học Cửu Long. ISSN: 2354-1423