Tạp chí Đại học Cửu Long, S. 4 (2016)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Nghiên cứu chế biến Si-rô Khóm

ThS. Nguyễn Chí Dũng, ThS. Trương Thị Tú Trân, Lê Thị Ánh Tuyết

Tóm tắt


Với mục đích chế biến sản phẩm Si-rô khóm nhằm mục đích đa dạng hóa sản phẩm si-rô từ nguyên liệu trái cây. Kết quả nghiên cứu cho thấy, Sử dụng pectinaze 0,04%, thời gian 60 phút và nhiệt độ 350C thủy phân thịt quả khóm có hiệu suất thu hồi cao. Bổ sung lượng đường 55%, CMC là 0,2%, tỉ lệ acid citric 0,1% sản phẩm siro sẽ có vị chua hài hòa và làm tăng khả năng ổn định màu sắc của sản phẩm si-rô khóm.

 


Toàn văn: PDF

Tạp chí Đại học Cửu Long. ISSN: 2354-1423