Tạp chí Đại học Cửu Long, S. 6 (2017)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Thực trạng xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Trung Quốc – Giải pháp để giảm thiểu nhập siêu

ThS. Khổng Văn Thắng

Tóm tắt


Hoạt động xuất, nhập khẩu giữa Việt Nam và Trung Quốc nhiều năm qua luôn trong tình trạng nhập siêu nghiêng về phía Việt Nam. Mặt khác, xét về hàng hóa xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Trung Quốc cũng có sự khác nhau, chúng ta chủ yếu xuất khẩu hàng nông sản và sản phẩm thô sang Trung Quốc, trong khi đó chúng ta lại nhập chủ yếu là máy móc thiết bị, nguyên vật liệu để sản xuất và nhập hàng tiêu dùng thông thường từ nước bạn do đó nhập siêu là điều rất khó tránh khỏi. Để có cái nhìn chi tiết và mang tính hệ thống cao bài viết xin tự diễn giải ý kiến này trên cơ sở phân tích các số liệu về tình hình xuất, nhập khẩu hàng hóa giữa Việt Nam và Trung Quốc những năm gần đây, từ đó đưa ra một số giải pháp để giảm thiếu mất cân bằng cán cân thương mại giữa hai nước.

Từ khóa: Xuất, nhập khẩu, Việt Nam, Trung Quốc. 


Toàn văn: PDF

Tạp chí Đại học Cửu Long. ISSN: 2354-1423