Tạp chí Đại học Cửu Long, S. 8 (2017)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Năng lượng gió ở Việt Nam và đề xuất hướng phát triển

ThS. Tô Minh Châu

Tóm tắt


Thiếu hụt năng lượng và vấn nạn ô nhiễm môi trường đang là những mối đe dọa sự phát triển bền vững của nhân loại. Do vậy, việc khai thác và sử dụng các nguồn năng lượng mới và tái tạo như năng lượng hạt nhân, năng lượng địa nhiệt, năng lượng gió, năng lượng Mặt Trời… là hướng đi quan trọng kế hoạch phát triển năng lượng của mỗi quốc gia. Ở Việt Nam, ngoài thủy điện ra, phong điện được xem là nguồn năng lượng sạch, vô tận, thân thiện với môi trường và ưu việt nhất trong tương lai. Bài viết trình bày vấn đề nguồn năng lượng gió ở Việt Nam và đề xuất một số hướng phát triển có hiệu quả nguồn năng lượng này trong tương lai.

Từ khóa: năng lượng gió, phong điện, nguồn năng lượng mới


Toàn văn: PDF

Tạp chí Đại học Cửu Long. ISSN: 2354-1423