Tạp chí Đại học Cửu Long, S. 9 (2017)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Những cái kết bất ngờ trong phóng sự ngắn Đồng quê của Phi Văn

Trần Thị Sáu

Tóm tắt


Phóng sự ngắn Đồng quê của Phi Văn mang tính chất của những truyện ngắn kể lại những câu chuyện của những con người đã từng sống cùng giai đoạn ông sống. Đó là những câu chuyện tuân theo dòng tự sự, theo trật tự thời gian. Tác phẩm như một cuốn nhật ký trên hành trình ông khám phá chính quê hương mình - vùng đất Nam Bộ trù phú với vô vàn những bí ẩn. Điều chúng tôi muốn nói trong sáng tác này của Phi Vân là những kết thúc truyện đầy bất ngờ, hài hước, hóm hỉnh.

Từ khóa: Phóng sự, đồng quê, kết thúc, vùng đất Nam Bộ, Phi Văn.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Đại học Cửu Long. ISSN: 2354-1423