Tạp chí Đại học Cửu Long, S. 9 (2017)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Tiềm năng và thực trạng phát triển du lịch tại thành phố Bangkok, Thái Lan

Lê Thị Tố Quyên

Tóm tắt


Nghiên cứu đánh giá về những tiềm năng và thực trạng phát triển du lịch tại thành phố Bangkok. Nghiên cứu thực hiện bằng phương pháp thu thập số liệu thứ cấp từ các nguồn tài liệu, khảo sát thực tế và phỏng vấn 145 khách du lịch quốc tế đến Bangkok bằng bảng câu hỏi. Dữ liệu được xử lý bằng thống kê mô tả và phân tích. Nghiên cứu chỉ ra rằng Bangkok có nhiều tiềm năng để phát triển du lịch, đặc biệt là nguồn tài nguyên du lịch nhân văn với số lượng lớn chùa và đền lâu đời, các di tích lịch sử, các bảo tàng, nền văn hóa ẩm thực độc đáo; điều kiện cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất kĩ thuật đảm bảo và hiện đại. Tuy nhiên tình trạng ùn tắc giao thông, an ninh và môi trường cũng là vấn đề cần quan tâm trong phát triển du lịch tại đây.

Từ khoá: Bangkok, tiềm năng du lịch, thực trạng.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Đại học Cửu Long. ISSN: 2354-1423