Tạp chí Đại học Cửu Long, S. 10 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Nghiên cứu chế biến sản phẩm yaourt bổ sung mứt ổi

Nguyễn Chí Dũng, Nguyễn Thị Chăm

Tóm tắt


Với mục đích làm phong phú hơn nữa các sản phẩm sữa lên men nhằm nâng cao chất lượng đáp ứng nhu cầu sử dụng. Kết quả nghiên cứu cho thấy, tỷ lệ men giống sử dụng là 3% với nhiệt độ lên men là 43oC, tỷ lệ mứt 10%, tỷ lệ gelatin là 0,6% và tinh bột biến tính là 0,2%, nhiệt độ lên men kết thúc ở nhiệt độ mát sẽ cho sản phẩm yaourt bổ sung ổi đạt giá trị cảm quan cao.

Từ khóa: chất lượng, lên men, mứt ổi, yaourt.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Đại học Cửu Long. ISSN: 2354-1423