Tạp chí Đại học Cửu Long, S. 11 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Đánh giá tiềm năng và thực trạng phát triển du lịch biển tại quần đảo Nam Du, huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang

Lê Thị Tố Quyên, Lý Mỹ Tiên, Đào Ngọc Cảnh, Nguyễn Trọng Nhân

Tóm tắt


Nghiên cứu nhằm đánh giá các tiềm năng và thực trạng hoạt động du lịch biển tại quần đảo Nam Du, từ đó đề xuất một số giải pháp phát triển du lịch biển Nam Du đem lại hiệu quả kinh tế. Bài viết sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính thông qua khảo sát thực tế tại quần đảo Nam Du, phỏng vấn người dân địa phương và thu thập dữ liệu thứ cấp từ Ủy ban nhân dân xã Nam Du. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng Nam Du có nhiều điều kiện tự nhiên thuận lợi như cảnh quan thiên nhiên đẹp, sóng êm đềm, bãi cát trắng cùng với ánh nắng tốt để phát triển du lịch biển. Ngoài ra, nơi đây còn gìn giữ những phong tục tâm linh của cư dân vùng biển, có các lễ hội truyền thống của địa phương và nhiều di tích lịch sử - văn hóa khác góp phần thu hút khách du lịch. Tuy nhiên hoạt động du lịch biển ở đây còn tự phái, tình trạng rác thải từ sinh hoạt và du khách, và nước ngọt sử dụng là các vấn đề cần quan tâm cho vùng đảo này.

Từ khoá: Du lịch biển, quần đảo Nam Du, tiềm năng, thực trạng.


Toàn văn: PDF

Tạp chí Đại học Cửu Long. ISSN: 2354-1423