Tạp chí Đại học Cửu Long, S. 11 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Nghiên cứ chế biến sản phẩm nước uống nghệ rừng quế bổ sung mật ông

Nguyễn Chí Dũng, Lâm Văn Đảm, Nguyễn Thị Tuyết Sang, Nguyễn Kim Ngân, Đỗ Thành Kết

Tóm tắt


Bài viết làm phong phú hơn nữa các sản phẩm nước uống nhằm nâng cao chất lượng đáp ứng nhu cầu sử dụng. Kết quả nghiên cứu cho thấy, khi bổ sung 0,2% mật ong, 0,05% CMC và 0,2% acid citric vào dung dịch cho sản phẩm có độ ổn định cao, chất lượng tốt, đáp ứng được nhu cầu của người tiêu dùng.

Từ khóa: nghệ, CMC, acid citric, mật ong, chất lượng


Toàn văn: PDF

Tạp chí Đại học Cửu Long. ISSN: 2354-1423