Chi tiết về Tác giả

PHƯƠNG MINH, LƯU

  • S. 1 (2016) - BÀI BÁO
    Thiết kế khuôn hàn siêu âm sử dụng thép cacbon ứng dụng hàn nhựa nhiệt dẻo
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Đại học Cửu Long. ISSN: 2354-1423