Chi tiết về Tác giả

Đăng Khoa, Nguyễn

  • S. 3 (2016) - BÀI BÁO
    Định danh nấm beauveria bassiana ký sinh côn trùng gây hài ở một só tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long bằng phương pháp pcr, thử hiệu lực của nấm này và một số thuốc trừ sâu đối với sâu ăn tạp (spodoptera litura fabricius) hại rau
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Đại học Cửu Long. ISSN: 2354-1423