Chi tiết về Tác giả

Xuân Thắng, ThS. Trịnh

  • S. 3 (2016) - BÀI BÁO
    Giải pháp để Cần Thơ trở thành trung tâm thương mại - dịch vụ của vùng Đồng bằng sông Cửu Long
    Tóm tắt  PDF


Tạp chí Đại học Cửu Long. ISSN: 2354-1423