Nghiên cứu Gia đình và Giới, T. 16, S. 2 (2006)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Nửa triệu lao động da giày thất nghiệp: Có hay không sự cân bằng giữa thương mại và phát triển

Vo Kim Huong

Tóm tắt


Lời toà soạn: Ngày 4-10-2006 Liên minh châu Âu (EU) đã đạt được thoả hiệp trong viêc nâng mức thuế nhập khẩu đối với giày da Việt Nam và Trung Quốc. Theo đó, EU sẽ áp thuế 10% với giày Việt Nam và 16,5% với giày Trung Quốc. Mức thuế này được áp dụng trong 2 năm và sau đó được sẽ xem xét lại. Vụ kiện bán phá giá giày mũ da của EC (ủy ban Châu Âu) đối với hàng nhập khẩu từ Việt Nam và Trung Quốc được khởi xướng từ năm 2005. Phía Việt Nam đã phản đối vì coi đây là một vụ kiện không công bằng với Việt Nam, gây nhiều thiệt hại cho các nhà sản xuất và nhất là người lao động trong ngành da giày và gia đình của họ. Ước tính, vụ kiện này có thể gây ảnh hưởng tới hầu hết 500,000 lao động trực tiếp trong ngành da giày, trong đó trên 80% là lao động nữ.
Là một tổ chức phi chính phủ với sứ mệnh xóa bỏ nghèo đói cho những người nghèo và dễ bị tổn thương nhất, đảm bảo cho họ quyền có một cuộc sống công bằng và bình đẳng, ActionAid nhận định vụ kiện này là một sự bất bình đẳng, vì nó chưa tính đến mối tương quan giữa thương mại và phát triển, có thể gây phương hại tới quyền sinh kế của người lao động. Do vậy, ActionAid đã phối hợp cùng với Lefaso (Hiệp hội da giày Việt Nam) thực hiện một nghiên cứu nhanh với sự tham gia của đại diện Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Cục Quản lý Cạnh tranh – Bộ Thương mại, Viện Nghiên cứu Da giày, các phóng viên báo chí, tổ chức công đoàn, nhằm đánh giá tác động tiêu cực của vụ kiện bán phá giá giày đến việc làm và đời sống của người lao động ngành da giày, từ đó kiến nghị EC xem xét và xử lý vụ kiện trên cơ sở thương mại bình đẳng, công bằng và vì quyền lợi chính đáng của người lao động. Dưới đây toà soạn xin giới thiệu tóm tắt một số nội dung chính của báo cáo nghiên cứu này.

Nghiên cứu Gia đình và Giới quyển 16 số 2, 2006.Nghiên cứu Gia đình và Giới  ISSN: 1859-1361

VietnamJOL is supported by INASP