S. 28 (2019)

Mục lục

Bài viết

01. NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG XỬ LÝ AMONI (NH4+) TRONG NƯỚC GIẾNG KHOAN HỘ GIA ĐÌNH BẰNG XƠ DỪA Tóm tắt PDF
Trịnh Thị Thủy, Vũ Thị Mai
02. LỰA CHỌN KHAI THÁC TỐI ƯU NHẰM TRÁNH XÂM NHẬP MẶN ĐỐI VỚI CÁC LỖ KHOAN KHAI THÁC NƯỚC DƯỚI ĐẤT CÁC TẦNG CHỨA NƯỚC VEN BIỂN. LẤY VÍ DỤ VÙNG TỈNH NINH THUẬN Tóm tắt PDF
Phạm Quý Nhân, Trần Thành Lê, Tạ Thị Thoảng
03. KẾT HỢP SỬ DỤNG ẢNH VIỄN THÁM LANDSAT VÀ SENTINEL - 2 TRONG GIÁM SÁT BIẾN ĐỘNG BỜ BIỂN KHU VỰC TỈNH QUẢNG NAM Tóm tắt PDF
Nguyễn Hải Đông, Đỗ Thị Phương Thảo, Doãn Thị Thái Hòa, Trần Thị Hiền
04. NÂNG CAO KHẢ NĂNG QUANG XÚC TÁC CỦA VẬT LIỆU G-C3N4 PHA TẠP VANADI BẰNG PHƯƠNG PHÁP KHUẤY NHIỆT Tóm tắt PDF
Lâm Thị Hằng, Phạm Mạnh Cường, Lê Thị Mai Oanh, Đỗ Danh Bích, Nguyễn Văn Minh
05. NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG LOẠI BỎ PHENOL TRONG DỊCH TIỀN THỦY PHÂN LIGNOCELLULOSE ỨNG DỤNG SẢN XUẤT ETHANOL Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Phương Mai
06. ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP HỒI QUY BỘI TÍNH TOÁN DỰ BÁO MỰC NƯỚC LỚN NHẤT TẠI TRẠM TÂN CHÂU TRÊN SÔNG TIỀN Tóm tắt PDF
Đỗ Thị Bính, Lê Thu Trang
07. NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG TƯỜNG CHẮN NGẦM LÀM TĂNG KHẢ NĂNG KHAI THÁC NƯỚC DƯỚI ĐẤT VÀ GIẢM XÂM NHẬP MẶN ĐỐI VỚI CÁC TẦNG CHỨA NƯỚC VEN BIỂN TỈNH NINH THUẬN Tóm tắt PDF
Phạm Quý Nhân, Trần Vũ Long, Trần Thành Lê, Tạ Thị Thoảng, Nguyễn Thế Chuyên
08. NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG PHÁT SINH CHẤT THẢI Y TẾ TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA SƠN TÂY, ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Bình Minh, Bùi Thị Thanh Thủy, Phạm Đức Tiến
09. ỨNG DỤNG IoT VÀO BÀI TOÁN QUẢN LÝ THIẾT BỊ ĐIỆN TỰ ĐỘNG TRONG TRƯỜNG ĐẠI HỌC Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Hồng Loan, Phạm Ngọc Thạch
10. ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP GIẢM THIỂU LƯỢNG NƯỚC THẤT THOÁT CHO MẠNG LƯỚI CẤP NƯỚC THÀNH PHỐ BẮC GIANG Tóm tắt PDF
Lê Việt Hùng, Trần Thùy Chi, Phùng Thị Linh
11. NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN VÀ NƯỚC THẢI TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA HÀ ĐÔNG NHẰM HƯỚNG TỚI PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG Tóm tắt PDF
Nguyễn Phương Tú, Bùi Thị Thanh Thủy, Vũ Kim Hạnh
12. ỨNG DỤNG ẢNH HỒNG NGOẠI NHIỆT LANDSAT - 8 TIRS NGHIÊN CỨU SỰ PHÂN BỐ NHIỆT ĐỘ BỀ MẶT HUYỆN LỘC BÌNH, TỈNH LẠNG SƠN Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Lệ Hằng, Phạm Thị Thu Hương, Trần Thị Thu Trang
13. ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG NƯỚC MẶT PHỤC VỤ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TẠI HUYỆN GIA LỘC, TỈNH HẢI DƯƠNG Tóm tắt PDF
Lê Việt Hùng, Trần Thùy Chi, Phùng Thị Linh
14. HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG, CUNG CẤP NƯỚC SẠCH SINH HOẠT TẠI XÃ KHÁNH AN, HUYỆN U MINH, TỈNH CÀ MAU VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CẤP NƯỚC CHO NGƯỜI DÂN Tóm tắt PDF
Lương Thanh Tâm, Trương Đức Cảnh, Phạm Đức Tiến
15. ỨNG DỤNG VIỄN THÁM VÀ GIS THÀNH LẬP BẢN ĐỒ HIỆN TRẠNG DIỆN TÍCH MẢNG XANH TRONG MỐI QUAN HỆ DÂN SỐ KHU VỰC THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2015 Tóm tắt PDF
Lê Thị Thu Hà, Ninh Thị Kim Anh
16. NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG HÀM PHÂN PHỐI CHUẨN TRONG XỬ LÝ SỐ LIỆU QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG NƯỚC BIỂN MIỀN TRUNG VIỆT NAM Tóm tắt PDF
Nguyễn Ngọc Linh
17. NGHIÊN CỨU HIỆU QUẢ CÁC MÔ HÌNH THU GOM RÁC VÀ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TRÊN MỘT SỐ QUẬN NỘI THÀNH Ở THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG Tóm tắt PDF
Nguyễn Hồng Đăng
18. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG ĐẤT CỦA MỘT SỐ TỔ CHỨC KINH TẾ ĐƯỢC NHÀ NƯỚC GIAO ĐẤT, CHO THUÊ ĐẤT TẠI HUYỆN HOÀI ĐỨC, THÀNH PHỐ HÀ NỘI Tóm tắt PDF
Trần Thị Hòa
19. LỄ TUYÊN DƯƠNG, KHEN THƯỞNG SINH VIÊN ĐẠT THÀNH TÍCH XUẤT SẮC TRONG HỌC TẬP VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM 2019 Tóm tắt
Nguyễn Đức Mạnh