Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, S. 9 (2016)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

BẢO TỒN GIỐNG THUỶ TÙNG (Glyptostrobus pensilis (Staunt) K. Koch) BẰNG KỸ THUẬT GHÉP IN VITRO

Nguyễn Thành Sum, Đinh Thị Bích Thảo, Nguyễn Thị Phương Thảo, Nguyễn Thị Kim Thanh

Tóm tắt


     Chồi thuỷ tùng (Glyptostrobus pensilis) nuôi cấy in vitro với kích thước 8 mm được ghép bằng phương pháp ghép nối, tại trục thượng diệp, trên gốc ghép là cây sa mu  (Cunninghamia lanceolata) 30 ngày tuổi, gieo từ hạt, trên giá thể đất bazan trộn với xơ dừa với tỷ lệ 7/3, độ ẩm 70%, hấp khử trùng ở nhiệt độ 121oC, 1 atm, thời gian 2 giờ. Với phương pháp ghép này đã tạo được cây ghép hoàn chỉnh in vitro, cây ghép sống và phát triển tốt khi trồng ra ngoài tự nhiên. Kết quả này đã đóng góp vào việc nghiên cứu để bảo tồn loài cây quí hiếm đang bị đe doạ tuyệt chủng.

Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, ISSN: 1859-0004