Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, S. 10 (2016)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Phân lập và định danh chủng xạ khuẩn có khả năng đối kháng với vi khuẩn Xanthomonas oryzae pv. oryzae gây bệnh bạc lá lúa

Nguyen Xuan Canh, Phan Thi Trang, Tran Thi Thu Hien

Tóm tắt


       Trong nghiên cứu này chúng tôi đã tiến hành tuyển chọn, nghiên cứu đặc điểm sinh học của chủng xạ khuẩn có khả năng đối kháng với vi khuẩn Xanthomonas oryzae pv. oryzae gây bệnh bạc lá lúa. Từ 98 chủng xạ khuẩn có nguồn gốc khác nhau, bằng phương pháp khuếch tán thỏi thạch chúng tôi đã thu được 2 chủng có khả năng đối kháng với vi khuẩn X. oryzae pv. oryzae. Trong hai chủng thu nhận được thì chủng số 43 thể hiện hoạt tính mạnh hơn với đường kính vòng kháng khuẩn là 22 mm. Chủng 43 có khuẩn lạc màu trắng, nuôi từ 7 ngày trở đi thì có màu trắng viền xám, sinh sắc tố tan trên môi trường, sinh trưởng tốt ở nhiệt độ 30°C, pH trung tính và chịu được nồng độ muối tương đối cao tới 7%. Chủng 43 có khả năng sử dụng nhiều nguồn đường và nitrogen khác nhau. Phân tích trình tự 16S rRNA cho thấy chủng 43 và chủng Streptomyces aureofaciens có độ tương đồng là 100%. Kết hợp các đặc điểm hình thái, nuôi cấy, sinh lý, sinh hóa và phân tích sinh học phân tử đã xác định chủng xạ khuẩn 43 thuộc vào loài S. diastaticus subsp. ardesiacus.

Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, ISSN: 1859-0004