Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, S. 7 (2015)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

TÁC DỤNG DIỆT KHUẨN CỦA DỊCH CHIẾT LÁ SIM VÀ HẠT SIM (Rhodomyrtus tomentosa) ĐỐI VỚI VI KHUẨN GÂY BỆNH HOẠI TỬ GAN TỤY CẤP TRÊN TÔM NUÔI NƯỚC LỢ

Đặng Thị Lụa, Lại Thị Ngọc Hà, Nguyễn Thanh Hải

Tóm tắt


      Bệnh hoại tử gan tụy cấp (AHPND) do tác nhân vi khuẩn Vibrio spp. chứa plasmid mang gen Toxin gây ra đã và đang là một trong những nguyên nhân ảnh hưởng trực tiếp tới sự phát triển bền vững của ngành nuôi tôm công nghiệp. Nghiên cứu được tiến hành nhằm sàng lọc, đánh giá khả năng diệt khuẩn của dịch chiết lá sim và dịch chiết hạt sim (Rhodomyrtus tomentosa) đối với các chủng vi khuẩn gây AHPND, Vibrio parahaemolyticus KC12.02.0, V. parahaemolyticus KC13.14.2 Vibrio sp. KC13.17.5 trong điều kiện phòng thí nghiệm in vitro. Kết quả nghiên cứu thử nghiệm cho thấy cả dịch chiết lá sim và dịch chiết hạt sim đều có tác dụng diệt vi khuẩn gây AHPND trong điều kiện in vitro, song dịch chiết hạt sim thể hiện hoạt tính kháng vi khuẩn gây AHPND cao hơn so với dịch chiết lá sim. Đối với dịch chiết hạt sim đường kính vòng vi khuẩn đạt được là 17,67mm đối với chủng V. parahaemolyticus KC13.14.2; 18,0mm đối với chủng V. parahaemolyticus KC12.02.0 và 19,33mm đối với chủng Vibrio sp. KC13.17.5. Kết quả bước đầu cho thấy dịch chiết hạt sim có tiềm năng phát triển thành sản phẩm thảo dược phòng trị AHPND trên tôm theo hướng an toàn sinh học và thân thiện với môi trường.

 


Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, ISSN: 1859-0004