S. 5 (2015)

Mục lục

NÔNG HỌC

MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM SINH VẬT HỌC CỦA LOÀI NẤM KÝ SINH CÔN TRÙNG Isaria javanica (Frider. & Bally) Samsom & Hywel-Jones Ở VƯỜN QUỐC GIA PÙ MÁT, NGHỆ AN Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Thúy, Nguyễn Viết Tùng, Trần Ngọc Lân, Thái Thị Ngọc Lam 687
ƯU THẾ LAI MỘT SỐ CHỈ TIÊU LIÊN LIÊN QUAN ĐẾN KHẢ NĂNG CHỊU ÚNG CỦA CÂY NGÔ (Zeamays L.) Tóm tắt PDF
Nguyễn Văn Lộc, Nguyễn Việt Long 694
ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG THÍCH ỨNG VÀ KHẢ NĂNG KẾT HỢP CỦA DÒNG NGÔ Mo17 VÀ B73 TRONG ĐIỀU KIỆN GIA LÂM, HÀ NỘI Tóm tắt PDF
Phạm Quang Tuân, Vũ Văn Liết, Nguyễn Việt Long, Nguyễn Thị Nguyệt Anh 705

CHĂN NUÔI - THÚ Y - NUÔI TRỒNG THỦY SẢN

TÌNH HÌNH SỬ DỤNG KHÁNG SINH TRONG CHĂN NUÔI LỢN THỊT, GÀ THỊT Ở MỘT SỐ TRẠI CHĂN NUÔI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC GIANG Tóm tắt PDF
Dương Thị Toan, Nguyễn Văn Lưu 717
BIỂU HIỆN GEN CỦA CÁC CYTOKIN VÀ CÁC PHẨN TỬ TRUYỀN DẪN THÔNG TIN DỊCH MÃ mRNA Ở TẾ BÀO ĐƠN NHÂN NGOẠI VI (PBMCS) CỦA LỢN ĐỒNG NHIỄM VIRUS GÂY HỘI CHỨNG RỐI LOẠN SINH SẢN VÀ HÔ HẤP (PRRSV) VÀ VIRUS GÂY HỘI CHỨNG CÒI CỌC Ở LỢN CON (PCV2) Tóm tắt PDF
Đồng Văn Hiếu, Phan Hồng Diễn, Trần Thị Hương Giang, Wen Bin Chung 723
ỨNG DỤNG KỸ THUẬT Ủ HIẾU KHÍ VI SINH VẬT XỬ LÝ XÁC CÁ VÀ PHÂN VỊT Tóm tắt PDF
Phạm Hồng Ngân, Trương Thế Quyết, Lê Văn Hùng 731

KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ

TẠO CÂY CẢI ĐÔNG DƯ (Brassica juncea) ĐƠN BỘI IN VITRO BẰNG NUÔI CẤY BAO PHẤN Tóm tắt PDF
Nguyễn Thanh Hải, Đặng Thị Thanh Tâm 739
CHUYỂN GEN GNA KHÁNG RẦY RỆP VÀO CÂY BÔNG VẢI BẰNG VI KHUẨN Agrobacterium tumefaciens Tóm tắt PDF
Phạm Đức Trí, Hoàng Văn Dương, Lê Tấn Đức, Phan Tường Lộc, Mai Trường, Nguyễn Hữu Hổ 747
ẢNH HƯỞNG CỦA NHIỆT ĐỘ SẤY TỚI CHẤT LƯỢNG BỘT MÀNG ĐỎ HẠT GẤC Tóm tắt PDF
Vũ Thị Hằng, Vũ Thị Kim Oanh, Nguyễn Xuân Bắc, Phạm Mai Hương, Nguyễn Thị Hoàn 755
HOÀN THIỆN QUY TRÌNH CHUYỂN GEN CHO GIỐNG LÚA TAICHUNG 65 THÔNG QUA VI KHUẨN Agrobacterium tumefaciens Tóm tắt PDF
Hoàng Thị Giang, Mai Đức Chung, Nguyễn Thị Huế, Jérémy Lavarenne, Mathieu Gonin, Nguyễn Thanh Hải, Đỗ Năng Vịnh, Pascal Gantet 764
TÌM HIỂU ẢNH HƯỞNG CỦA AUXIN VÀ GIBERELIN ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN TRÁI CÀ CHUA BI (Lycopersicon esculentum var. cerasiforme) Tóm tắt PDF
Vũ Thị Hoa Mai, Phạm Tấn Trường, Võ Thị Bạch Mai 774
STRESS “ÔXY HÓA” VÀ PHẢN ỨNG BẢO VỆ CỦA CÂY ĐẬU TƯƠNG DT84 ĐỐI VỚI CHÌ Tóm tắt PDF
Mai Văn Chung, Trần Ngọc Toàn 783
NGHIÊN CỨU CHIỀU CAO ĐẶT LƯỚI THU SÉT TRÊN CÔNG TRÌNH THEO TIÊU CHUẨN TCXDVN9385:2012 NHẰM TĂNG HIỆU QUẢ BẢO VỆ Tóm tắt PDF
Ngô Quang Ước, Đào Xuân Tiến, Nguyễn Ngọc Kính, Nguyễn Hữu Thuần 790
PHÂN TÍCH TĨNH VÀ DAO ĐỘNG RIÊNG TẤM BẰNG VẬT LIỆU CÓ CƠ TÍNH BIÊN THIÊN (FGM) THEO LÝ THUYẾT BIẾN DẠNG CẮT BẬC CAO ĐƠN GIẢN Tóm tắt PDF
Dương Thành Huân, Lê Minh Lư, Trần Minh Tú, Vũ Văn Thẩm 797
XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU VÀ HỆ THỐNG TRA CỨU CÁC GIỐNG LÚA PHỔ BIẾN Ở VIỆT NAM Tóm tắt PDF
Vũ Thị Lưu, Trần Thị Thu Huyền, Phan Thị Thu Hồng, Nguyễn Thị Thảo, Nguyễn Thị Thủy 813

KINH TẾ XÃ HỘI VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH TẾ SỬ DỤNG PHÂN VIÊN CHẬM TAN TRONG SẢN XUẤT CÓI TẠI HUYỆN NGA SƠN, TỈNH THANH HÓA Tóm tắt PDF
Lê Hữu Ảnh, Nguyễn Tất Cảnh 825
ĐÁNH GIÁ NGUY CƠ PHÁ SẢN CỦA CÁC NGÂN HÀNG NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM BẰNG CHỈ SỐ ALTMAN Z SCORE Tóm tắt PDF
Nguyễn Đăng Tùng, Bùi Thị Len 833
CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI MỨC SẴN LÒNG CHI TRẢ CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG ĐỐI VỚI SẢN PHẨM RAU AN TOÀN: NGHIÊN CỨU TÌNH HUỐNG TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN GIA LÂM VÀ QUẬN LONG BIÊN, HÀ NỘI Tóm tắt PDF
Đỗ Thị Mỹ Hạnh, Đỗ Thị Tuyết Mai, Trần Trọng Nam, Nguyễn Trọng Tuynh 841
GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN TIÊU THỤ RAU THÔNG QUA HỆ THỐNG CHỢ VÀ SIÊU THỊ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Tân Lộc, Đỗ Kim Chung 850

TỔNG LUẬN NGẮN

Các mô hình in vitro cho nghiên cứu quá trình tạo mạch máu Tóm tắt PDF
Ngo Xuan Trung 859


Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, ISSN: 1859-0004