Liên hệ tạp chí

Đầu mối

Khổng Thị Thanh Thảo
Điện thoại: 0439436793
Email: thanhthaokhcn@gmail.com

Hỗ trợ

ThS Lê Thị Hoa
Điện thoại: 024,39349105/0988770553
Email: lehoa70@vista.gov.vn