Tạp chí Khoa học Quản lý giáo dục, S. 02 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

GIÁO DỤC KỸ NĂNG HỢP TÁC CHO TRẺ 5 - 6 TUỔI THÔNG QUA CÁC TRÒ CHƠI

Nguyễn Ngọc Thảo Linh

Tóm tắt


Giáo dục kỹ năng hợp tác cho trẻ là giáo dục cách sống tích cực trong xã hội hiện đại. Giáo dục cho trẻ những kỹ năng mang tính cá nhân và xã hội nhằm giúp trẻ có thể chuyển kiến thức, thái độ, cảm nhận thành những khả năng thực thụ, giúp trẻ biết xử lý hành vi của mình trong các tình huống khác nhau trong giao tiếp xã hội. Cách người giáo viên phải dạy kỹ năng hợp tác cho trẻ mầm non hàng ngày tác động rất lớn đến sự hình thành nhân cách của trẻ. Bởi vì đối với trẻ mầm non, các cô giáo ở trường như những người mẹ thứ hai, là khuôn mẫu, là chuẩn mực để trẻ bắt chước. Giai đoạn trẻ 5- 6 tuổi là những năm quan trọng nhất cho sự phát triển toàn diện của trẻ và ngôn ngữ cũng là một quá trình tâm lý diễn ra rất mạnh ở trẻ