Tạp chí Khoa học Quản lý giáo dục, S. 3 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

DẠY HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC CHO HỌC SINH TIỂU HỌC MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 3 TẠI QUẬN THỦ ĐỨC, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Lê Thị Mỹ Dung

Tóm tắt


Kinh tế tri thức phát triển mạnh đem lại cơ hội phát triển vượt bậc, đồng thời đặt ra những thách thức không nhỏ đối với mỗi quốc gia. Đổi mới giáo dục trở thành nhu cầu cấp thiết và xu thế mang tính toàn cầu. Trong sự đổi mới đó, bậc tiểu học cần được quan tâm hàng đầu vì là cấp học nền tảng của hệ thống giáo dục quốc dân. Bài viết nêu ra thực trạng dạy học và các biện pháp đổi mới phương pháp dạy học theo định hướng phát triển năng lực môn Tiếng Việt cho học sinh lớp 3 ở địa bàn quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh