Chi tiết về Tác giả

Hậu, Hoàng Lê Trường Trung học phổ thông Trần Nhân Tông, quận Bình Tân