Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
S. 3 (2018): Tạp chí số 03(19), tháng 9-2018 DẠY HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC CHO HỌC SINH TIỂU HỌC MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 3 TẠI QUẬN THỦ ĐỨC, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Tóm tắt
Lê Thị Mỹ Dung
 
S. 02 (2018) GIÁO DỤC KỸ NĂNG HỢP TÁC CHO TRẺ 5 - 6 TUỔI THÔNG QUA CÁC TRÒ CHƠI Tóm tắt
Nguyễn Ngọc Thảo Linh
 
S. 3 (2018): Tạp chí số 03(19), tháng 9-2018 GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG LAO ĐỘNG CHO TRẺ MẪU GIÁO 5 - 6 TUỔI Tóm tắt
Phan Long
 
T. 23, S. 03 (2019): Tạp chí số (03)23, tháng 09-2019 GIÁO DỤC MỞ VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN ĐỐI VỚI VIỆT NAM Tóm tắt
Nguyễn Lộc
 
T. 23, S. 03 (2019): Tạp chí số (03)23, tháng 09-2019 GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM TRONG NHÀ TRƯỜNG PHỔ THÔNG TIẾP CẬN TỪ VAI TRÒ NHÀ GIÁO DỤC Tóm tắt
Mai Đức Thắng
 
T. 21, S. 01 (2019): Tạp chí số 21, tháng 03-2019 GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC TUYỂN SINH TẠI TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TỈNH ĐĂK NÔNG ĐÁP ỨNG NHU CẦU PHÁT TRIỀN TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY Tóm tắt   PDF
Lê Đức Ánh
 
T. 22, S. 02 (2019): Tạp chí số 22, tháng 06-2019 GIẢI PHÁP QUẢN LÝ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI GIÁO DỤC PHỔ THÔNG HIỆN NAY Tóm tắt
Lê Đình Huấn
 
T. 22, S. 02 (2019): Tạp chí số 22, tháng 06-2019 HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC GIA “ĐẠO ĐỨC NHÀ GIÁO TRONG BỐI CẢNH HIỆN NAY” Tóm tắt
Hoàng Minh Phú
 
T. 22, S. 02 (2019): Tạp chí số 22, tháng 06-2019 HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC KỸ NĂNG GIAO TIẾP CHO HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ TÂN UYÊN TỈNH BÌNH DƯƠNG Tóm tắt
Nguyễn Thanh Hải
 
S. 3 (2018): Tạp chí số 03(19), tháng 9-2018 KHÓ KHĂN TRONG QUÁ TRÌNH HỢP TÁC VỚI GIÁO VIÊN NƯỚC NGOÀI DẠY TIẾNG ANH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐĂK NÔNG Tóm tắt
Nguyễn Thị Kiều Nga
 
T. 21, S. 01 (2019): Tạp chí số 21, tháng 03-2019 KHẢO SÁT TÍNH CẦN THIẾT VÀ TÍNH KHẢ THI CỦA CÁC BIỆN PHÁP ĐỔI MỚI QUẢN LÝ CÔNG TÁC SINH VIÊN Ở CÁC CƠ SỞ ĐÀO TẠO CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC Tóm tắt   PDF
Lâm Thị Kim Liên
 
S. 02 (2018) KHOA GIÁO DỤC TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CHẤT LƯỢNG CAO THEO HƯỚNG TIẾP CẬN POHE, ĐÁP ỨNG NHU CẦU ĐỔI MỚI GIÁO DỤC PHỔ THÔNG Tóm tắt
Nguyễn Huy Vị
 
T. 22, S. 02 (2019): Tạp chí số 22, tháng 06-2019 KHUNG CHƯƠNG TRÌNH VÀ MÔ HÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH QUẢN LÝ GIÁO DỤC TẠI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC RAJABHAT CỦA THÁI LAN – GỢI Ý CHO VIỆT NAM Tóm tắt
Lê Đức Quảng
 
S. 02 (2018) KHUNG NĂNG LỰC NGƯỜI CÁN BỘ QUẢN LÝ TRƯỜNG PHỔ THÔNG TRONG BỐI CẢNH HIỆN NAY Tóm tắt
Mai Hoàng Sang
 
T. 21, S. 01 (2019): Tạp chí số 21, tháng 03-2019 KINH NGHIỆM ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA VÀ GỢI Ý CHO VIỆT NAM Tóm tắt   PDF
Bùi Nghĩa
 
S. 01 (2018): Tạp chí số 01(17)-T3/2018 LÃNH ĐẠO TRƯỜNG CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH THĂM VÀ LÀM VIỆC VỚI VĂN PHÒNG KINH TẾ VÀ VĂN HÓA ĐÀI BẮC TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Tóm tắt
Trần Minh Châu
 
S. 02 (2018) LẬP LUẬN TRONG TÁC PHẨM TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH Tóm tắt
Trần Thanh Nguyện, Nguyễn Tùng Bảo Thanh
 
S. 3 (2018): Tạp chí số 03(19), tháng 9-2018 LIÊN KẾT ĐÀO TẠO GIỮA TRƯỜNG ĐẠI HỌC VÀ DOANH NGHIỆP TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Tóm tắt
Nguyễn Ngọc Thúy
 
T. 23, S. 03 (2019): Tạp chí số (03)23, tháng 09-2019 MÔ HÌNH VÀ CÁCH THỨC VẬN HÀNH CỦA HỘI CHA MẸ HỌC SINH TRONG TRƯỜNG HỌC Ở PHILIPPINES Tóm tắt
Trần Thị Hảo
 
T. 23, S. 03 (2019): Tạp chí số (03)23, tháng 09-2019 MỘT SỐ BẤT CẬP CỦA LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ VỀ QUYỀN TÁC GIẢ TẠI VIỆT NAM Tóm tắt
Lê Thị Thanh Tâm, Hoàng Đình Thái
 
S. 02 (2018) MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO TÍNH TÍCH CỰC VẬN ĐỘNG TRONG GIỜ HỌC THỂ DỤC CHO TRẺ 5 - 6 TUỔI Tóm tắt
Phan Thị Hoa
 
S. 3 (2018): Tạp chí số 03(19), tháng 9-2018 MỘT SỐ BIỆN PHÁP TĂNG CƯỜNG LIÊN HỆ THỰC TIỄN NGHỀ NGHIỆP TRONG GIẢNG DẠY MÔN TOÁN CAO CẤP CHO SINH VIÊN NGÀNH KẾ TOÁN Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGHỆ AN Tóm tắt
Bùi Thị Thanh
 
S. 02 (2018) MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH XÃ HỘI HÓA GIÁO DỤC Ở VIỆT NAM HIỆN NAY Tóm tắt
Phạm Công Hiệp
 
T. 21, S. 01 (2019): Tạp chí số 21, tháng 03-2019 MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ QUẢN LÝ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC Ở CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Tóm tắt   PDF
Nguyễn Đặng An Long
 
S. 02 (2018) NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY Ở CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC THEO TINH THẦN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XII CỦA ĐẢNG Tóm tắt
Đỗ Văn Trung
 
26 - 50 trong số 144 mục << < 1 2 3 4 5 6 > >>