Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
S. 3 (2018): Tạp chí số 03(19), tháng 9-2018 NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG XÃ HỘI HÓA PHÁP LUẬT ĐỐI VỚI HỌC VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CHÍNH TRỊ - BỘ QUỐC PHÒNG Tóm tắt
Lê Văn Hòa
 
S. 4 (2018): Tạp chí số 04(20), tháng 12-2018 NÊU GƯƠNG – NỘI DUNG CỦA LÃNH ĐẠO THEO TINH THẦN NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 8, KHÓA XII Tóm tắt
Nguyễn Đình Phong
 
T. 21, S. 01 (2019): Tạp chí số 21, tháng 03-2019 NHỮNG KHÓ KHĂN VÀ CÁCH THỨC ỨNG PHÓ CỦA CHA MẸ KHI NUÔI DƯỠNG VÀ GIÁO DỤC TRẺ TỰ KỶ Tóm tắt   PDF
Hoàng Minh Phú
 
S. 01 (2018): Tạp chí số 01(17)-T3/2018 NHỮNG ĐIỀU KIỆN CẦN THIẾT ĐỂ CHUYỂN SANG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC THEO HỆ THỐNG TÍN CHỈ Tóm tắt
Lê Văn Quốc
 
T. 23, S. 03 (2019): Tạp chí số (03)23, tháng 09-2019 NHU CẦU THAM VẤN HỌC ĐƯỜNG CỦA HỌC SINH TRUNG HỌC Tóm tắt
Đinh Thị Hồng Vân
 
T. 21, S. 01 (2019): Tạp chí số 21, tháng 03-2019 NĂNG LỰC DẠY HỌC CỦA GIÁO VIÊN TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NƯỚC CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO Tóm tắt   PDF
CHEETHAO XIONG YER
 
S. 01 (2018): Tạp chí số 01(17)-T3/2018 PHÁT HUY VAI TRÒ ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI CĂN BẢN VÀ TOÀN DIỆN GIÁO DỤC VIỆT NAM Tóm tắt
Trương Văn Tuấn
 
S. 02 (2018) PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG ỨNG DỤNG ĐA PHƯƠNG TIỆN TRONG DẠY VÀ HỌC LỊCH SỬ Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC TỈNH ĐỒNG THÁP Tóm tắt
Lý Thị Xuân Hồng
 
S. 01 (2018): Tạp chí số 01(17)-T3/2018 PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO ĐÁP ỨNG YÊU CẦU PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI Ở NƯỚC TA HIỆN NAY Tóm tắt
Phạm Tuấn Anh
 
S. 4 (2018): Tạp chí số 04(20), tháng 12-2018 PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC DẠY HỌC CHO SINH VIÊN SƯ PHẠM THÔNG QUA DẠY MÔN LÝ LUẬN DẠY HỌC BẰNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC VI MÔ Tóm tắt
Nguyễn Thanh Thủy
 
T. 22, S. 02 (2019): Tạp chí số 22, tháng 06-2019 PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC NGHỀ NGHIỆP CHO GIÁO VIÊN GIẢNG DẠY HỌC PHẦN LỊCH SỬ ĐỊA PHƯƠNG Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN Tóm tắt
Nguyễn Thị Thanh Hương
 
S. 3 (2018): Tạp chí số 03(19), tháng 9-2018 PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN LÝ CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ QUẬN 11 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Tóm tắt
Võ Minh Tuấn Kiệt
 
T. 22, S. 02 (2019): Tạp chí số 22, tháng 06-2019 PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN LÝ, GIÁO VIÊN Ở CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON TƯ THỤC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Tóm tắt
Phạm Thị Tuyết Minh
 
S. 4 (2018): Tạp chí số 04(20), tháng 12-2018 PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ VIÊN CHỨC HÀNH CHÍNH ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI GIÁO DỤC Tóm tắt
Nguyễn Thị Thanh Hương
 
S. 3 (2018): Tạp chí số 03(19), tháng 9-2018 PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN 11 VỚI HỘI THI THIẾT KẾ BÀI GIẢNG, GIÁO ÁN ĐIỆN TỬ THEO ĐỊNH HƯỚNG GIÁO DỤC STEM CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ Tóm tắt
Võ Minh Tuấn Kiệt
 
T. 21, S. 01 (2019): Tạp chí số 21, tháng 03-2019 PHẢN HỒI CỦA SINH VIÊN VỀ DỊCH VỤ TẠI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC Ở VIỆT NAM Tóm tắt   PDF
Lê Thị Thu Liễu
 
T. 21, S. 01 (2019): Tạp chí số 21, tháng 03-2019 QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG THƯ VIỆN Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ TÂN UYÊN BÌNH DƯƠNG Tóm tắt   PDF
Lê Thị Lệ Hằng
 
S. 01 (2018): Tạp chí số 01(17)-T3/2018 QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TOÀN DIỆN TQM (TOTAL QUALITY MANAGEMENT) TRONG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC VÀ CÁC YẾU TỐ CẦN THIẾT ĐỂ ÁP DỤNG TẠI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC VỀ Y- DƯỢC Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRONG ĐIỀU KIỆN CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0 Tóm tắt   PDF
Lê Thị Thanh Tâm
 
T. 21, S. 01 (2019): Tạp chí số 21, tháng 03-2019 QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TOÀN DIỆN TQM (TOTAL QUALITY MANAGEMENT) TRONG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC VÀ CÁC YẾU TỐ CẦN THIẾT ĐỂ ÁP DỤNG TẠI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC VỀ Y- DƯỢC Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRONG ĐIỀU KIỆN CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0 Tóm tắt   PDF
Lê Thị Thanh Tâm
 
S. 3 (2018): Tạp chí số 03(19), tháng 9-2018 QUẢN LÝ GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO Ở CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ QUẬN 11, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Tóm tắt
Nguyễn Thị Linh Trang
 
T. 22, S. 02 (2019): Tạp chí số 22, tháng 06-2019 QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC SƯ PHẠM CHO ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TRUNG HỌC CƠ SỞ QUẬN 11 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Tóm tắt
Nguyễn Ngọc Luận
 
S. 02 (2018) QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN Ở CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ QUẬN 11 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Tóm tắt
Nguyễn Ngọc Thảo
 
S. 02 (2018) QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO HỌC SINH Ở CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC TỈNH BÌNH DƯƠNG Tóm tắt
Lê Thị Kim Thúy
 
S. 01 (2018): Tạp chí số 01(17)-T3/2018 QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN TẠI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÀO TẠO ĐA NGÀNH Tóm tắt
Trần Ngọc Thảo Nguyên
 
T. 23, S. 03 (2019): Tạp chí số (03)23, tháng 09-2019 QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH CHO TRẺ MẦM NON TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ BẾN CÁT, TỈNH BÌNH DƯƠNG Tóm tắt
Lê Thị Phượng Huỳnh
 
51 - 75 trong số 144 mục << < 1 2 3 4 5 6 > >>