Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
T. 22, S. 02 (2019): Tạp chí số 22, tháng 06-2019 QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG PHÒNG TRÁNH TAI NẠN THƯƠNG TÍCH CHO TRẺ TRONG TRƯỜNG MẦM NON QUẬN 11 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Tóm tắt
nguyễn Thị Ngọc Đoan
 
T. 22, S. 02 (2019): Tạp chí số 22, tháng 06-2019 QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG SỞ HỮU TRÍ TUỆ Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC Tóm tắt
Phạm Thúy Hằng
 
T. 21, S. 01 (2019): Tạp chí số 21, tháng 03-2019 QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG ĐẢM BẢO AN TOÀN VỀ PHÒNG TRÁNH TAI NẠN THƯƠNG TÍCH CHO TRẺ TẠI TRƯỜNG MẦM NON THỊ XÃ TÂN UYÊN, TỈNH BÌNH DƯƠNG Tóm tắt   PDF
Bùi Thị Tường Vi
 
T. 21, S. 01 (2019): Tạp chí số 21, tháng 03-2019 QUẢN LÝ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC MẦM NON TẠI THỊ XÃ BẾN CÁT, TỈNH BÌNH DƯƠNG THEO QUAN ĐIỂM LẤY TRẺ LÀM TRUNG TÂM Tóm tắt   PDF
Đỗ Thị Kim Ngân, Đồng Văn Toàn
 
T. 22, S. 02 (2019): Tạp chí số 22, tháng 06-2019 quản lý hoạt động phòng tránh tai nạn thương tích, giáo dục mầm non, tai nạn thương tích ở trẻ mầm non Tóm tắt
Ngô Hồng Điệp
 
T. 23, S. 03 (2019): Tạp chí số (03)23, tháng 09-2019 QUY TRÌNH XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH NGHIỆM THỰC TIỄN TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHÁNH HÒA Tóm tắt
Lê Thị Mỹ Bình
 
S. 4 (2018): Tạp chí số 04(20), tháng 12-2018 SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG – NHÂN TỐ QUYẾT ĐỊNH MỌI THẮNG LỢI CỦA QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM TẠO NÊN PHẨM CHẤT CÁCH MẠNG CỦA QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM Tóm tắt
Lê Thị Hiệp
 
S. 4 (2018): Tạp chí số 04(20), tháng 12-2018 SỰ THÍCH ỨNG CỦA GIÁO DỤC VIỆT NAM TRƯỚC TÁC ĐỘNG CỦA CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0 Tóm tắt
Nguyễn Huy Vị
 
S. 3 (2018): Tạp chí số 03(19), tháng 9-2018 SO SÁNH ĐỐI CHIẾU VIỆC ỨNG DỤNG TRÒ CHƠI TRONG VIỆC DẠY TIẾNG NHẬT Ở TRUNG TÂM NHẬT NGỮ VÀ Ở ĐẠI HỌC Tóm tắt
Huỳnh Tấn Hội
 
S. 3 (2018): Tạp chí số 03(19), tháng 9-2018 SUY NGHĨ VỀ LAO ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN MẦM NON Tóm tắt
Lê Thị Hường
 
S. 02 (2018) TÌNH HÌNH SỬ DỤNG NGÔN NGỮ CỦA CỘNG ĐỒNG NGƯỜI HOA Ở THỊ XÃ HÀ TIÊN, TỈNH KIÊN GIANG Tóm tắt
Huỳnh Thanh Thêm
 
S. 4 (2018): Tạp chí số 04(20), tháng 12-2018 TÍCH HỢP NỘI DUNG PHÒNG NGỪA THẢM HỌA TRONG CHƯƠNG TRÌNH MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN TRUNG HỌC CƠ SỞ Tóm tắt
Vũ Đình Bảy
 
S. 4 (2018): Tạp chí số 04(20), tháng 12-2018 TẠO HỨNG THÚ HỌC TẬP MÔN NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN CHO SINH VIÊN CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HIỆN NAY Tóm tắt
Nguyễn Tuấn Dũng
 
S. 4 (2018): Tạp chí số 04(20), tháng 12-2018 TẬP ĐOÀN GIÁO DỤC QUỐC TẾ NAM VIỆT TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ, TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NAM VIỆT Tóm tắt
Huỳnh Hùng Cường
 
T. 23, S. 03 (2019): Tạp chí số (03)23, tháng 09-2019 TỔNG QUAN VỀ QUẢN LÝ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TRONG CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC Tóm tắt
Nguyễn Đặng An Long
 
T. 21, S. 01 (2019): Tạp chí số 21, tháng 03-2019 THỰC HÀNH QUAN ĐIỂM GIÁO DỤC CỦA UNESCO QUẢN LÝ CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC TRONG NHÀ TRƯỜNG Tóm tắt   PDF
Nguyễn Xuân Trang
 
S. 4 (2018): Tạp chí số 04(20), tháng 12-2018 THỰC TRẠNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀO DẠY HỌC CỦA GIÁO VIÊN TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NGUYỄN HỒNG ĐẠO, HUYỆN PHÙ CÁT, TỈNH BÌNH ĐỊNH Tóm tắt
Châu Văn Phú
 
T. 22, S. 02 (2019): Tạp chí số 22, tháng 06-2019 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CHO ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN LÝ CÁC TRƯỜNG PHỔ THÔNG KHU VỰC PHÍA NAM Tóm tắt
Phạm Bích Thủy
 
S. 02 (2018) THỰC TRẠNG CÔNG TÁC GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO SINH VIÊN THÔNG QUA PHONG TRÀO “SINH VIÊN 5 TỐT” CỦA HỘI SINH VIÊN THÀNH PHỐ CẦN THƠ Tóm tắt
Lâm Văn Tân
 
S. 4 (2018): Tạp chí số 04(20), tháng 12-2018 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ HUYỆN BÀU BÀNG TỈNH BÌNH DƯƠNG TRONG BỐI CẢNH ĐỔI MỚI GIÁO DỤC Tóm tắt
Nguyễn Thị Thùy Dung
 
T. 23, S. 03 (2019): Tạp chí số (03)23, tháng 09-2019 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, PHÁT TRIỂN NGHỀ NGHIỆP ĐỘI NGŨ VIÊN CHỨC HÀNH CHÍNH TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG THEO TIẾP CẬN QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC Tóm tắt
Đinh Thị Hồng Vân
 
T. 22, S. 02 (2019): Tạp chí số 22, tháng 06-2019 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TƯ VẤN TÂM LÝ Ở CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUẬN 4, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Tóm tắt
Trần Minh Tâm
 
T. 23, S. 03 (2019): Tạp chí số (03)23, tháng 09-2019 THỰC TRẠNG KẾT NỐI VỚI NHÀ TUYỂN DỤNG THÔNG QUA CÁC HỌC PHẦN THỰC TẾ CHO SINH VIÊN CHUYÊN NGÀNH QUẢN LÝ GIÁO DỤC THEO ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP Tóm tắt
Nguyễn Thành Nhân
 
T. 21, S. 01 (2019): Tạp chí số 21, tháng 03-2019 THỰC TRẠNG NHẬN THỨC GIỚI TÍNH CỦA HỌC SINH TRƯỜNG TIỂU HỌC VVH, QUẬN 9, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thúy Hạnh
 
T. 23, S. 03 (2019): Tạp chí số (03)23, tháng 09-2019 THỰC TRẠNG NHẬN THỨC VỀ HOẠT ĐỘNG KHỞI NGHIỆP TRONG SINH VIÊN CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC THUỘC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM Tóm tắt
Lâm Thị Kim Liên
 
76 - 100 trong số 144 mục << < 1 2 3 4 5 6 > >>