Tạp chí Khoa học Xã hội thành phố Hồ Chí Minh, T. 9, S. 20506 (2015)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

GẶP VUA LỬA

Phan An

Tóm tắt


Trong các tư liệu Việt ngữ, Hán ngữ (cổ) ở Việt Nam có một nhân vật người Jarai ở Tây Nguyên được gọi là Vua Lửa, Hỏa Vương, hoặc Hỏa Xá. Người Chăm gọi ông là Pơtao Pui. Người Khmer gọi ông là Samdek Phlơn. Người Jarai lại gọi ông là Ơi!

Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học Xã hội thành phố Hồ Chí Minh