Khoa học Xã hội Việt Nam, S. 8 (2014)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

CHỦ QUYỀN CỦA VIỆT NAM TẠI BIỂN ĐÔNG QUA TƯ LIỆU KHẢO CỔ HỌC

LẠI VĂN TỚI

Tóm tắt


    Trên 4 đảo Trường Sa Lớn, Nam Yết, Sinh Tồn, Sơn Ca và trên 6 đảo khác các nhà khảo cổ học đã phát hiện được các di tích, di vật thuộc thời đại Sắt sớm, tương đương với văn hoá Sa Huỳnh muộn - Champa sớm ở ven biển miền Trung Việt Nam; các di tích, di vật gốm sứ, sành thời Trần (thế kỷ XIV), các di vật thời Lê - Nguyễn cho đến đầu thế kỷ XX. Kết hợp với những tư liệu khảo cổ học thời tiền - sơ sử phát hiện được tại các vùng ven biển và trên các đảo ven biển Việt Nam, tác giả cho rằng, cư dân Việt cổ cách ngày nay từ 2000 - 2500 năm đã có định hướng biển, chinh phục, cư trú, khai thác và làm chủ các quần đảo thuộc lãnh hải Việt Nam tại Biển Đông.


Toàn văn: PDF

Khoa học Xã hội Việt Nam, ISSN: 1013-4238