Khoa học Xã hội Việt Nam, S. 8 (2014)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

ĐẶC TRƯNG TRONG TANG MA CỦA NGƯỜI SÁN CHỈ

PHẠM THỊ PHƯƠNG THÁI

Tóm tắt


    Bài viết phân tích các đặc trưng trong tang ma của người Sán Chỉ tại Việt Nam.  Theo tác giả, giống như một số dân tộc thiểu số cư trú tại vùng núi phía Bắc, người Sán Chỉ vẫn còn duy trì nhiều hình thức tang chế với những tập tục, kiêng kị riêng về cách "quản lý" linh hồn, khâm liệm, chuẩn bị hành trang cho người quá cố về với thế giới bên kia, về cách cúng tế, trang trí quan tài, di quan, chôn cất... Trong cách tang ma của người Sán Chỉ có nhiều quan niệm độc đáo về đời sống tín ngưỡng tâm linh.


Toàn văn: PDF

Khoa học Xã hội Việt Nam, ISSN: 1013-4238