Khoa học Xã hội Việt Nam, S. 11 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Bàn về “hữu” và “vô” trong lịch sử triết học Trung Quốc

VÕ VĂN DŨNG

Tóm tắt


    Triết học Trung Quốc bao hàm những nội dung khá phong phú cả về vũ trụ luận, tri thức luận, nhân sinh luận, chính trị luận đã thu hút được rất nhiều học giả quan tâm nghiên cứu. Bài viết này bàn về "Hữu" và "Vô" - cặp phạm trù có ý nghĩa vũ trụ luận quan trọng của triết học Trung Quốc, được biểu hiện chủ yếu trong tư tưởng của Đạo Gia thời kỳ Tiên Tần và Huyền học thời kỳ Ngụy - Tấn.    

Toàn văn: PDF

Khoa học Xã hội Việt Nam, ISSN: 1013-4238