Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thú y, T. 28, S. 1 (2016)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Xác định nguy cơ mất an toàn vệ sinh thực phẩm có nguồn gốc vi khuẩn ở thịt bò, lợn và gà trên địa bàn quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Nguyễn Lan Anh, Trần Thị Hương Giang, Đồng Văn Hiếu, Nguyễn Bá Hiên

Tóm tắt


217 mẫu thịt (bò, lợn và gà) được lấy từ các khách sạn, nhà hàng, bếp ăn và trường học trên địa bàn quận Hoàn Kiếm, Hà Nội để xác định nguy cơ mất an toàn thực phẩm. Kết quả nghiên cứu cho thấy tỷ lệ mẫu thịt lợn và gà không đạt tiêu chuẩn vệ sinh (TCVS) về S. aureus là 58,33% và 45,61%, cao nhất ở thịt bò (89,06%). Tỷ lệ thịt gà không đạt tiêu chuẩn về chỉ tiêu E. coli là à 45,61% cao hơn 2,14% so với thịt bò và 19,6% so với thịt lợn. Tỷ lệ thực phẩm không đạt TCVS về vi khuẩn Salmonellacao nhất ở mẫu thịt gà (73,68%), thịt bò (43,75%), thịt lợn (41,67%). Nghiên cứu này bước đầu cũng đã xác định được hai chủng E.coli O157: H7 trong mẫu thịt bò. Kết quả của nghiên cứu này có thể làm cơ sở cho việc xác định các biện pháp can thiệp nhằm cải thiện điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm cũng như cảnh báo tới người tiêu dùng trong việc sử dụng các sản phẩm thịt tươi.

Toàn văn: PDF