Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thú y, T. 23, S. 7 (2016)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Hiệu quả từ mô hình giết mổ gia súc tập trung theo công nghệ sạch, an toàn sinh học và bảo vệ môi trường sinh thái tại Thừa Thiên Huế

Nguyễn Văn Hưng, Lê Thanh An, Trần Văn Tâm, Trương Công Thành, Phan Văn Xuân

Tóm tắt


Hiệu quả từ mô hình giết mổ gia súc tập trung theo công nghệ sạch, an toàn sinh học và bảo vệ môi trường sinh thái tại Thừa Thiên Huế

Toàn văn: PDF