Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thú y, T. 18, S. 6 (2011)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

TÌNH TRẠNG STRESS Ở LỢN

Trần Văn Bình

Tóm tắt


Stress là trạng thái cơ thể huy động sức bảo vệ chống lại các tác động bất lợi của môi trường bên ngoài. Stress được nhìn nhận như là hội chứng thích nghi kèm theo những biến đổi chức năng tuyến yên - vỏ tuyến thượng thận, teo mô lympho (tuyến ức, lách, các hạch lympho...) cùng với giảm lượng lớn bạch cầu và hồng cầu ở trong máu.


Toàn văn: PDF