T. 18, S. 6 (2011)

Mục lục

Nghiên cứu khoa học

KHẢO SÁT BIỂU HIỆN LÂM SÀNG VÀ YẾU TỐ NGUY CƠ CHÍNH TRONG DỊCH LỞ MỒM LONG MÓNG TRÊN HEO VÀO ĐẦU NĂM 2011 TẠI HUYỆN CHỢ GẠO, TỈNH TIỀN GIANG Tóm tắt PDF
Nguyễn Thanh Liêm, và cs 5-10
KHẢO NGHIỆM VACXIN NHƯỢC ĐỘC CHỦNG JXA1-R (TRUNG QUỐC) PHÒNG HỘI CHỨNG RỐI LOẠN HÔ HẤP VÀ SINH SẢN (PRRS) Tóm tắt PDF
Nguyễn Tùng, Nguyễn Văn Cảm 11-17
PHÂN LẬP VÀ ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG THÍCH ỨNG CỦA MỘT SỐ CHỦNG VIRUT CƯỜNG ĐỘC ĐẬU DÊ THỰC ĐỊA TRÊN TẾ BÀO TINH HOÀN DÊ SƠ CẤP Tóm tắt PDF
Đỗ Văn Khiên 18-23
MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM BỆNH LÝ ĐẠI THỂ VÀ VI THỂ Ở LỢN BỊ HỘI CHỨNG RỐI LOẠN HÔ HẤP VÀ SINH SẢN (PRRS) Tóm tắt PDF
Tiêu Quang An 24-30
TỶ LỆ NHIỄM ROTAVIRUS VÀ ESCHERICHIA COLI K88 TRÊN HEO CON TIÊU CHẢY Tóm tắt PDF
Lâm thị Thu Hương 31-35
ĐÁP ỨNG KHÁNG THỂ CỦA CHUỘT BẠCH ĐỐI VỚI VIRUT VIÊM NÃO NHẬT BẢN CHỦNG CTM-P7 Tóm tắt PDF
Hồ Thị Việt Thu 36-44
KẾT QUẢ PHÂN LẬP, XÁC ĐỊNH ĐẶC TÍNH SINH HỌC VÀ SEROTYPE CÁC CHỦNG SALMONELLA SPP Ở LỢN CON TIÊU CHẢY TẠI MỘT SỐ TỈNH PHÍA BẮC Tóm tắt PDF
Trần Đức Hạnh 45-50
THỬ NGHIỆM CHIẾT TÁCH KHÁNG NGUYÊN F4 VÀ F18 CỦA VI KHUẨN E. COLI Tóm tắt PDF
Võ Văn Thìn 51-54
TÌNH HÌNH NHIỄM SÁN DÂY (CESTODA) Ở GÀ THẢ VƯỜN NUÔI TẠI TỈNH BẮC NINH VÀ BẮC GIANG Tóm tắt PDF
Nguyễn Nhân Lừng 55-59
XÁC ĐỊNH TƯƠNG QUAN GIỮA TỶ LỆ NHIỄM SÁN DÂY TAENIA HYDATIGENA TRƯỞNG THÀNH Ở CHÓ VÀ TỶ LỆ NHIỄM ẤU SÁN CYSTICERCUS TENUICOLLIS Ở TRÂU, BÒ, LỢN . THỬ NGHIỆM THUỐC TẨY SÁN DÂY CHO CHÓ Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Kim Lan 60-65
TÌNH HÌNH NHIỄM GIUN TRÒN ĐƯỜNG TIÊU HÓA CỦA CHÓ TẠI MỘT SỐ ĐỊA PHƯƠNG TỈNH THANH HÓA Tóm tắt PDF
Võ Thị Hải Lê 66-71
THỬ NGHIỆM HIỆU LỰC DIỆT MUỖI AEDES AEGYPTI TRUYỀN DỊCH SỐT XUẤT HUYẾT BẰNG HANTOX-200 Tóm tắt PDF
Nguyễn Thúy Hoa 72-75

Nâng cao - Tham khảo

LƯU HÀNH CỦA VIRUT CÚM GIA CẦM ĐỘC LỰC CAO H5N1 TẠI VIỆT NAM VÀ VACXIN PHÒNG BỆNH CÚM GIA CẦM Tóm tắt PDF
Nguyễn Ngọc Tiến và cs 76-78
NẤM VÀ NGỘ ĐỘC NẤM Tóm tắt PDF
Đậu Ngọc Hào 79-81
HACCP LÀ GÌ ? Tóm tắt PDF
Thanh Hà 82-83

Trao đổi KHKT - Hoạt động ngành

CHẨN ĐOÁN HỘI CHỨNG RỐI LOẠN SINH SẢN VÀ HÔ HẤP Ở LỢN (PRRS) Tóm tắt PDF
Williamso Susanna 84-87
TÌNH TRẠNG STRESS Ở LỢN Tóm tắt PDF
Trần Văn Bình 88-89
MỘT THẾ GIỚI, MỘT SỨC KHỎE Tóm tắt PDF
Bernard Vallat 90-91
KẾT QUẢ CÔNG TÁC CỦA HỘI THÚ Y VIỆT NAM QUA NỬA NHIỆM KỲ IV 2008-2013 ( TỪ THÁNG 8/2008 ĐẾN NAY) Tóm tắt PDF
Nguyễn Văn Cảm 92-94