Chi tiết về Tác giả

Duy, Đỗ Tiến

  • T. 23, S. 3 (2016) - Nghiên cứu khoa học
    So sánh tương đồng gen giữa các chủng PRRSV độc lực cao thu thập thực địa với các chủng vacxin thương mại
    Tóm tắt  PDF
  • T. 23, S. 6 (2016) - Nghiên cứu khoa học
    Xác định sự hiện diện DUCK CIRCOVIRUS và REIMERELLA ANATIPESTIFER từ các ca bệnh bại huyết trên vịt bằng kỹ thuật PCR
    Tóm tắt  PDF