Chi tiết về Tác giả

Yên, Đinh Thị

  • T. 23, S. 8 (2016) - Nghiên cứu khoa học
    Thực trạng bệnh viêm ruột tiêu chảy trên đàn chó nuôi tại huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh và thử nghiệm điều trị
    Tóm tắt  PDF