Chi tiết về Tác giả

Yasuhiro, Fukuda

  • T. 23, S. 6 (2016) - Nghiên cứu khoa học
    Phát hiện genotype nhóm E của Giardia Duodenalis trên bò tại tỉnh Đắc Lắc và Khánh Hòa bằng kỹ thuật PRC và giải trình tự
    Tóm tắt  PDF