Chi tiết về Tác giả

Diệu, Huỳnh Kim

 • T. 18, S. 3 (2011) - Nghiên cứu khoa học
  KHẢ NĂNG PHÒNG BỆNH XUẤT HUYẾT VÀ GAN THẬN MỦ Ở CÁ TRA CỦA BỘT LÁ CÂY XUÂN HOA
  Tóm tắt  PDF
 • T. 18, S. 5 (2011) - Nghiên cứu khoa học
  SỰ THUẦN CHỦNG VÀ TÍNH KHÁNG KHUẨN CỦA SÂM ĐẠI HÀNH (Eleutherine subaphylla
  Tóm tắt  PDF
 • T. 18, S. 2 (2011) - Nghiên cứu khoa học
  SỰ THUẦN CHỦNG VÀ TÍNH KHÁNG KHUẨN CỦA GỪNG (Zingiber officinale Roscoe) VÀ NGHỆ (Curcuma longa L.)
  Tóm tắt  PDF