Chi tiết về Tác giả

Dũng, Lê Hữu

  • T. 23, S. 7 (2016) - Nghiên cứu khoa học
    Mức độ ô nhiễm vi khuẩn trong thịt lợn tại một số cơ sở giết mổ và kinh doanh thịt trên địa bàn thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
    Tóm tắt  PDF