Chi tiết về Tác giả

Dung, Lê Thị

  • T. 28, S. 2 (2016) - Nghiên cứu khoa học
    Giám sát sự lưu hành của virus viêm não nhật bản ở lợn nuôi tại huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội
    Tóm tắt  PDF