Chi tiết về Tác giả

An, Lê Thanh

  • T. 23, S. 7 (2016) - Nâng cao - Tham khảo
    Hiệu quả từ mô hình giết mổ gia súc tập trung theo công nghệ sạch, an toàn sinh học và bảo vệ môi trường sinh thái tại Thừa Thiên Huế
    Tóm tắt  PDF