Chi tiết về Tác giả

Hiền, Nguyễn Đức

 • T. 18, S. 5 (2011) - Nghiên cứu khoa học
  ĐÁP ỨNG MIỄN DỊCH TẠO THÀNH SAU TIÊM CHỦNG VACXIN PHÒNG BỆNH DỊCH TẢ VỊT Ở VỊT XIÊM
  Tóm tắt  PDF
 • T. 19, S. 1 (2012) - Nghiên cứu khoa học
  MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM BỆNH LÝ DỊCH TẢ VỊT TRÊN VỊT XIÊM (NGAN)
  Tóm tắt  PDF
 • T. 19, S. 4 (2012) - Nghiên cứu khoa học
  KHẢO SÁT HIỆU QUẢ MIỄN DỊCH SAU TIÊM PHÒNG VACXIN DẠI TRÊN ĐÀN CHÓ NUÔI TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ
  Tóm tắt  PDF