Chi tiết về Tác giả

Anh, Nguyễn Lan

  • T. 28, S. 1 (2016) - Nghiên cứu khoa học
    Xác định nguy cơ mất an toàn vệ sinh thực phẩm có nguồn gốc vi khuẩn ở thịt bò, lợn và gà trên địa bàn quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
    Tóm tắt  PDF