Chi tiết về Tác giả

Duyên, Nguyễn Thúy

 • T. 28, S. 2 (2016) - Nghiên cứu khoa học
  Ứng dụng hệ thống biểu hiện baculovirus nhằm sản xuất protein ORF2 tái tổ hợp của virus PCV2
  Tóm tắt  PDF
 • T. 23, S. 7 (2016) - Nghiên cứu khoa học
  Ứng dụng kháng nguyên ORF2 tái tổ hợp của PCV2 trong Elisa chẩn đoán phát hiện kháng thể kháng PCV2 trong huyết thanh lợn
  Tóm tắt  PDF
 • S. 1 (2018) - Nghiên cứu khoa học
  Nghiên cứu tính sinh miễn dịch trên lợn của kháng nguyên PCV2-ORF2 tái tổ hợp bằng hệ thống biểu hiện Baculovirus
  Tóm tắt  PDF