Chi tiết về Tác giả

Dung, Nguyễn Văn

 • T. 28, S. 1 (2016) - Nghiên cứu khoa học
  Sự liên hệ kháng nguyên giữa chủng virus vacxin cúm CDC-RG30 với các chủng virus cúm A/H5N1 Clade 1.1, 2.3.2.1C
  Tóm tắt  PDF
 • S. 2 (2018) - Nghiên cứu khoa học
  Sử dụng chuột lang để kiểm tra hiệu lực của vacxin lở mồm long móng
  Tóm tắt  PDF
 • S. 3 (2018) - Nghiên cứu khoa học
  Phân tích đặc điểm di truyền ORF2 của Porcine circovirus type 2 (PCV2) thu thập ở một số Tỉnh/Thành Việt Nam trong giai đoạn từ 2007- 2016
  Tóm tắt  PDF